Kırsal Turizme Akademik Katkılar – 3-
Reklam
Orhan Özçatalbaş

Orhan Özçatalbaş

Kırsal Turizme Akademik Katkılar – 3-

15 Temmuz 2019 - 12:33

Kırsal Turizm Araştırmalarında Gelişmeler

Türkiye ile dünyadaki kırsal turizm üzerine yapılan akademik çalışmaları genel olarak değerlendirmek ve genel bir fikir edinmek üzere Googlescholar  arama motoru verilerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda son yıllarda üretilen makale sayısına bakarak gelişimi görmek için 2000, 2010, 2015 ve 2018 yılından bugüne kadar ki veriler ele alınmış ve geçmişten bugüne kırsal turizmle ilgili İngilizce yayınlanan tüm makaleler ile Türkçe makaleler sayısal olarak karşılaştırılmıştır. 

Genel bir değerlendirme olarak kırsal turizmle ilgili dünden bugüne akademik olarak üretilmiş Türkçe araştırma, makale, rapor, tez ve bildiri sayısına bakıldığında, “kırsal turizm” terimi geçen 4990 ve “kırsal turizm ve kalkınma” terimi geçen 3990 çalışma saptanmıştır. İngilizce olarak ise sırasıyla 767 bin ve 550 bin çalışma saptanmıştır. 2000 yılından bugüne kadarki değişim incelendiğinde; son 20 yılda üretilen Türkçe yayınlar tüm yıllarda üretilen yayınların yüzde 95,2’si kadardır, İngilizce yayınlar bakımından ise bu değer yüzde 28,8’dir. Buna göre kırsal turizm(rural tourism) alanında yayınlanan Türkçe çalışmaların neredeyse tamamı(%95,2) ve dünya genelindeki İngilizce yayınların ise neredeyse üçte biri(%28,8) son 20 yılda gerçekleştirilmiştir. Konuyu biraz daha derinleştirerek alanla ilgili analizi yapmaya devam edelim.  Tüm yılları kapsayan tarama sonuçlarına göre Türkçe “kırsal turizm” terimi geçen ve “kırsal turizm” konulu 4990 makale(İngilizce yayın 17900) ve yine Türkçe “kırsal turizm ve kalkınma” konulu 3990 makale bulunmaktadır. Bu değerler dünyadaki toplam İngilizce makale sayısına göre sırasıyla binde 6 ve binde 7’lik orana karşılık gelmektedir. Dolayısıyla İngilizce yayın sayısına göre Türkçe yayınların payı binde 6-7 oranındadır.

Aynı çerçevede konu ele alındığında; 1 Ocak 2018'den 11 Temmuz 2019 tarihine kadar ki “kırsal turizm” ve kırsal turizm ve kalkınma” konulu İngilizce makalelere göre Türkçe makalelerin payı; sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 2,2’dir. Bu durum tüm yıllar dikkate alındığında; 2018'den bugüne kadar geçen 1,5 yılda İngilizce makaleler karşısında Türkçe makalelerin oranının binde 6'lardan yüzde 2'ler,in üzerine çıkarak 4 kat kadar arttığına işaret etmektedir.

Türkçe “kırsal turizm(rural tourism)” terimi geçen yayınlarındaki gelişimi görmek için; son 1,5 yılda üretilen yayın sayısı toplam üretilen yayın sayısının yüzde 9,3’ü kadardır. Yine 2015 yılından itibaren üretilen yayın sayısı ise tüm zamanlarda üretilen yayın sayısının yüzde 34,5’i kadardır.  Aynı değerlendirme İngilizce yayınlar açısından ele alındığında 2018’de üretilen yayın sayısı toplamın yüzde 2,3’ü iken 2015 yılından itibaren üretilen yayın sayısı toplam İngilizce yayın sayısının yüzde 5,6’sı kadardır. Bu durum bugüne kadar üretilmiş toplam Türkçe yayınların üçte birinden fazlasının (%34,5) son 5 yılda üretildiğini görmek bakımından önemlidir.

Yine daha ilginç bir değerlendirme olarak son 10 yıldaki yani 2010 yılından bugüne kadarki değişimi incelemek gerekirse; son yıllık dönemde üretilen Türkçe yayınlar tüm yıllarda üretilen yayınların yüzde 84,2’si kadardır, İngilizce yayınlar bakımından ise bu değer yüzde 10,5’tir. Dolayısıyla Türkiye kırsal turizm alanında üretmiş olduğu yayınların çok büyük bölümü(%44,2) son 10 yılda gerçekleştirmiştir. Bu durum kırsal turizm alanında Türkçe yayın sayısında yaşanan son yıllardaki gelişimi ve akademik performansı görmek bakımından son derece önemlidir. Bununla birlikte Türkiye’de kırsal turizm alanında üretilen yayın sayısının İngilizce yayınlara oranla son yıllarda daha hızlı artış seyri göstermesi ise Türkiye’nin söz konusu bilim alanında dünya literatürüne katkısını artırdığını göstermektedir.

Bu durum esasen Türkiye için kırsal turizm alanında akademik çalışmaların son yıllarda yüksek oranda arttığını ve Türkçe araştırma, makale, rapor, tez ve bildiri sayılarının beklentileri karşılayacak şekilde gerçekleştiğini göstermektedir.

Sonuç olarak; yaklaşık yirmi yıldan beri üzerinde çalıştığımız ve kırsal turizm gönüllüleri grubunu kurarak kamu ve özel alanda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların zamanlama bakımından ne kadar önemli olduğunu, kaleme aldığımız bu çalışmada yer alan nicel veriler üzerinden onaylamak bizim için değerli olmuştur. Öyle ki kırsal turizm alanında yaptığımız ilk çalışmaların Türkiye ölçeğinde ilk yüzde 5’lik dilimde yer aldığı ve yaptığımız çalışmaların öncü çalışmalar olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Dünya genelinde ve Türkiye’de üretilen araştırma bulgularının ve elde edilen deneyimlerin rehberliğinde Türkiye; “Türkiye Turizm Strateji Belgesi” de dikkate alınarak yapılacak düzenlemelerle rasyonel ve sürdürülebilir bir kırsal turizm politikası geliştirmek yönünde  çalışmak durumundadır. Çünkü tüm dünyada kırsal yayım kırsal alanların kalkındırılması için önemli bir sosyo-kültürel ve ekonomik politika aracı olarak kullanılmaktadır ve Türkiye bu alanda sürdürülebilir gelişmeyi başarıyla sağlamak durumundadır. Bunun için Türkiye kırsal turizme yönelik projeli yatırımlarda ve akademik çalışmalarda nicelik yanında eşzamanlı olarak nitelik artırıcı konulara odaklanarak sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlamak yönünde  kararlılık içinde süreci yönetmelidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar