Orhan Özçatalbaş

Orhan Özçatalbaş

TARIM DANIŞMANLIĞI GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ? (3) 

Uzman bilgiyi ifade eden tarım danışmanlığı tarımsal üretimin etkinliği ve sürdürülebilirliğinde kritik öneme sahip bir hizmet alanıdır. Öyle ki tarım danışmanlığı verimlilik artırıcı teknolojilerin ve maliyet düşürücü önlemlerin hayata hakim kılınması için hayati öneme sahiptir.  

Tarım danışmanlığının söz konusu etkilerinden yararlanmak için mutlaka mevcut sistemin ve işleyişin geliştirilmesi gereklidir. Bu alanda önemli bir değişim gerçekleştirmek için tarım danışmanlığı sisteminin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak politikalara dahası alınacak doğru kararlara ihtiyaç bulunmaktadır ve bu kararlar uzun dönemli amaçları gözetecek şekilde desteklenmeli ve kararlılıkla yürütülmelidir.  

Buna göre yapılması gerekenler aşağıdaki sıralanabilir; 

1-Tarım danışmanlığı sistemi 2006 yılında kurulmasına karşın arayışların hala devam etmesi son bulmalı, doğru yöntem üzerinde mutabık kalınarak süreç işletilmeli, 

2-Tarım danışmanlığının güvenilir ve yüksek prestijli bir alan hale getirilmeli, 

3-Tarım danışmanlarının yeterlilikleri ve yetenekleri geliştirilmeli, uzmanlık alanları güçlendirilmeli, 

4-Tarım danışmanlığının yetki ve sorumluluklarıyla ilgili olarak en az kamuda görev yapan meslektaşlarıyla aynı ücret düzeyine sahip olacak önlemler alınmalı, teşvikler verilmeli,  

5-Ziraat Odaları ve Birliklerde görevlendirilen tarım danışmanlarına en az bakanlık ödemesi kadar oda yönetimleri de ödeme yapmalı,  danışmanların çiftçiyle birlikte alanda görev yapması sağlanmalı, 

6-Serbest Tarım Danışmanı olarak çalışan girişimci kabiliyetine sahip tarım danışmanların yaygınlaşması için çaba sarf edilmelidir.  

Bu kapsamda üzerinde durulması gereken en önemli konulardan ilki tarım danışmanına halen sağlanan ve sağlanacak olan refah düzeyidir. Konuyu anlamak için, rasyonel, sorgulayıcı ve vizyoner bir bakışa ihtiyaç bulunmaktadır.  

Nasıl bir bakış gerekiyor? 

Bir politikanın hayat bulması ya da alana hakim olması için mutlaka tüm paydaşları kapsayan bir bakışa, doğru metodolojiye, uygun kaynağa ve etkin çalışan bir yapıyı oluşturacak ve destekleyecek uygulama disiplinine gerek vardır. Konuyla ilgili olarak  Tarım ve Orman Bakanlığının yıllık tarımsal yayım ve danışmanlık desteği olarak destekle, yani ödediği değerle başlamak doğru olacaktır. Buna göre bakanlık tarım danışmanlığı görevini üstlenen uzmana yıllık 46 bin lira ödemektedir ve bu değer yetersizdir. Bu durumda tarım danışmanlığı desteklemesinin bakanlıktaki meslektaşlarıyla aynı gelir düzeyine sahip olacak şekilde düzenlenme yapılması gereklidir.  

Tabidir ki yıllık 46 bin lira destekle bir Mühendis veya Veteriner Hekimden beklenen ideal verimin alınması mümkün değildir. İki dilim halinde ödenen toplam 46 bin liranın tamamı tarım danışmanına hiçbir kesinti yapılmaksızın net olarak ödenmesi halinde dahi aylık 3.800 lira eline geçecektir ki, bu rakam kamuda ki eşdeğer iş yapanlarla karşılaştırıldığında son derece yetersizdir.  

Kaldı ki 46 bin liranın tamamı tarım danışmanına net olarak ödenmemekle birlikte çeşitli kesintiler yapılmaktadır.  

Örneğin bir Serbest Tarım Danışmanın durumunu ele aldığımız zaman reel tablo şu şekilde oluşmaktadır. 46 bin lira olan TYDD’den %20 stopaj kesintisi (9.200 TL) yapılınca 36.800 liraya düşüyor, bunun %18’i (6.624 TL) vergi olarak kesilince ise 30.176 liraya düşüyor. Buna ek olarak tarım danışmanı SGK(Bağ-Kur) için aylık 1.235 lira olmak üzere yıllık 14.820 lira ödüyor, böyle olunca tarım danışmanına yıllık ücret ödemesi toplam 15.356 liraya düşmektedir. Yıllık tarım danışmanının eline geçen değer 12 aya bölüştürüldüğünde serbest tarım danışmanının aylık ücreti 1.280 lira olmaktadır ki bu rakam rasyonel ve sürdürülebilir bir sistemin geliştirilmesini gerekli kılıyor. 

Dolayısıyla  serbest tarım danışmanına ödenen rakamın aylık 1.280 lira olduğu bir yana bu rakam 2021 yılı aylık asgari ücretle (2826 lira) karşılaştırıldığında, profesyonel tarım danışmanlığı alanında gelişme beklemenin halihazırda mümkün olmadığını gösteriyor.  

Her ne kadar yukarıda serbest tarım danışmanının aylık eline geçen destek tutarı 1.280 lira denilmişse de tarım danışmanının danışmanlık hizmeti verebilmesi için bir büroya, iletişime, ulaşım aracına ihtiyacı bulunmaktadır ve bunlar hesaba dahil edilmemiştir.  

Oysa ki bu hizmetler için de büro kirası, muhasebe, iletişim-internet, kırtasiye, araç-akaryakıt, çiftçinin büro ziyaretleri için ikram, yemek, elektrik-su-doğalgaz ve benzeri giderler söz konusudur.  

Sonuç olarak; tarım danışmanlığının sağlayacağı faydaları dikkate alarak bu alanda gönüllü, istekli, profesyonel çalışma kurallarını benimsemiş uzmanlardan ülkemiz tarımının geliştirilmesi yönünde yararlanılması bugün çok daha fazla zorunluluk arz etmektedir. Öyle ki Tarım ve Orman Bakanlığı gerek çiftçiyi kırsalda tutmak gerekse çiftçiyi kırsala teşvik etmek için her geçen yıl farklı politika ve projeler geliştirmektedir. İşte sahada aktif olarak danışmanlık hizmeti veren tarım danışmanları hem çiftçiye doğru bilgi sunarak kaynakların etkin kullanımı ve sağlıklı ürünler yetiştirilmesine katkı ve rehberlik yapmakta, ve hem de  genç ve girişimci çiftçilerin tarımsal faaliyetlerdeki başarısına destek olarak kırda sürdürülebilir bir yaşamın oluşmasında yaşamsal rol üstlenmektedirler. Yukarıda sıralanan ve tartışılan gerçekler ışığında tarım danışmanlığı sistemini kendi ayakları üzerinde duracak bir iş modeliyle buluşturmak ve sürdürülebilir bir yapıyı kurmak yönünde zaman kaybetmeksizin çalışmak uygun olacaktır.  

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar