Orhan Özçatalbaş

Orhan Özçatalbaş

Tarım turizmi

Bacasız endüstri olarak ifade edilen turizm, tüm dünyada hizmet sektörü odaklı bir terim olarak kullanılmaktadır. Dünya Turizm Örgütü ise turizmi, ziyaretçi olarak tanımlanan kişilerin faaliyetleri olarak tanımlamaktadır. Ziyaretçi yani turist ise tatil, eğlence ve dinlenme, iş, sağlık, eğitim veya diğer amaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla bir yıldan az bir süre boyunca olağan yaşam ortamı dışında bir ana varış noktasını ziyaret eden kişidir(UNWTO, 2010). Turizm, hem akademik ve hem de uygulamada çok disiplinli çalışmayı gerektirmektedir. Çünkü hemen tüm sektörlerle yakın ilişki ve etkileşim içindedir. Özellikle bir hizmet sektörü etkinliği olan turizm hem arz, hem de talep tarafıyla üretim faktörlerinin hemen her öğesini kullanmaktadır. Özellikle turizmde insan öğesi, hem işgücü ve hem de girişimci(müteşebbis) işleviyle başarıda büyük rol oynamaktadır (Özçatalbaş, 2021).

Turizm etkinlikleri farklı parametreler dikkate alınarak farklı şekillerde sınıflandırılmaya tabii tutulmaktadır. Genel olarak kitle ve alternatif turizm olmak üzere iki temel bölümde ele alınan turizm; deniz-kum-güneş bileşimini kitle, diğer turizm türlerini ise alternatif turizm olarak sınıflandırılmaktadır. Alternatif turizm ise bir büyük şemsiye olarak kabul edilebilir ve bunun altında ise çok çeşitli turizm etkinlikleri söz konusudur. Alternatif turizm, çok farklı alanları kapsayan faaliyetler içerisinde klasik turizm anlayışıyla kentsel alanlarda yürütülen turizmin karşıtı olarak, kırsal alanları ve doğayı esas almaktadır. Söz konusu alternatif turizm etkinliklerinin, son yıllarda dikkate değer bir gelişme ve yaygınlaşma gösterdiğini, ancak bunun yeni akım bir turizm hareketi olmadığını belirtmek gerekir. Ülkeler kır ve doğa odaklı kırsal turizm kapsamında ele alınan agro-turizm (tarım turizmi)’den de sadece bir turizm etkinliği olmanın ötesinde, kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak yararlanmaktadır (Özçatalbaş, 2021). Buna göre tarım turizmi veya daha kapsamlı olarak kırsal turizm çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini esas alarak kırsal alandaki nüfusun ve kırsal ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik olarak pek çok ülke tarafından desteklenmekte ve geliştirmek yönünde çeşitli stratejiler uygulanmaktadır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar