Orhan Özçatalbaş

Orhan Özçatalbaş

ANTALYA'NIN TARIM VİZYONU

Öncelikle belirtmek gerekir ki Antalya tarım ve turizm sektörlerindeki nicel ve nitel değerler bakımından Türkiye’nin en önemli kenti durumundadır. Burada esas olan Antalya’nın söz konusu alanlardaki liderliğini sürdürebilir kılacak yeni stratejiler üzerinde çalışmaktır. Tarım sektörü açısından konuya bakıldığında Antalya’nın bitkisel üretim değeri bakımından bitkisel üretimde 14 milyar liralık hasılasıyla Türkiye’nin en önemli ili olduğu görülmektedir. Toplam üretim değeri bakımından ise Antalya ikinci sırada yer almaktadır. Bu veriler Antalya’nın Türk tarımına katkısının son derece önemli olduğunu kanıtlamaktadır ve Antalya’nın tarım sektöründeki üretim, kalite ve dış ticareti  artırmaya dönük  potansiyeli ise olağanüstüdür.

Bu kapsamda domates, kültür mantarı, portakal gibi 9 üründe Türkiye’de üretimi içinde ilk sıradadır yine 5 üründe ise ikinci sıradadır. Son yıllardaki muz ve avakado başta olmak üzere tropik ürünlerin üretiminde de büyük atılım içindedir.

Antalya ortaya koyduğu yüksek performansını Türkiye tarım alanlarının %1,5’ine sahip olarak (360 bin da) ve 150 bin çiftçi ailesiyle ortaya koymaktadır. Bu durum bir bakıma Antalya ilinde tarım teknolojisi uygulamalarının seviyesini, kurumsal altyapının yetkinliğini ve insan kaynaklarının becerisini ifade etmektedir. Tabii Antalya’nın örtü altı tarımdaki önderliği ise tartışılamaz durumdadır ve Antalya Türkiye örtü-altı üretim alanlarının %42’sine ve özellikle cam sera alanlarınınsa %85’ine sahiptir. 

Bu çerçevede Antalya’nın ülke genlindeki yerini rakamlarla ortaya koymak önemli olacaktır. Buna göre toplam tarımsal üretim değeri bakımından Antalya 17,1 milyar liralık üretim değeriyle Grafik 1’de verildiği gibi Konya’dan sonra ikinci sıradadır.
 
 
Bitkisel üretim değeri(BÜD) bakımından bakıldığında ise; Antalya 14 milyar liralık üretim değeriyle ilk sırada yer almaktadır ve Türkiye’nin lideri durumundadır (Grafik 2).
 
 
Hayvansal üretim değeri(HÜD) bakımından ilk 10 il ise Grafik 3’te verilmiştir. Antalya’nın ilk 10’da yer almadığı ve 3,1 milyar liralık üretim değerine sahip olduğu söz konusu üretim alanında Antalya’nın daha üst sıralarda yer almasını sağlayacak potansiyeli olduğunu belirtmek gerekir.  

Sonuç ve öneriler

Antalya bitkisel üretimde Türkiye’nin en önemli ili durumundadır ve Antalya’yı Konya, Mersin ve Adana illeri takip etmektedir. Burada Antalya, bitkisel üretimdeki üstünlüğünü sürdürülebilir kılmak yönünde teknoloji odaklı orta ve uzun vadeli doğru stratejiler geliştirmek durumundadır.  Yine Antalya hayvansal üretimdeki üretim değerini artırmak yönünde ölçek büyütme de dahil olmak üzere doğru stratejiler geliştirmeli ve kararlılıkla uygulamalıdır.

Bu çerçevede turizmde bir dünya markası olan Antalya’nın, tarım sektöründe de ülke içindeki yerini korumak ve geliştirmek yanında, dünya ölçeğinde bir marka olmak yönünde vizyoner bir bakışa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla ortaya konulacak olan söz konusu vizyonun kamu ve özel sektör, sivil toplum ve üniversite gibi tüm paydaşlar tarafından benimsenerek ve karalılıkla üzerinde çalışılması gerekmektedir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar